CumDeo

Асоціація фармацевтів «Cum Deo»


Єдина фармацевтична родина

Тра 15, 2017 | професія

Вперше опубліковано 15.05.2017 року на сайті apteka.ua

Нещодавно на сторінках видання apteka.ua висвітлювалася проблема, пов’язана із запровадженням нових кваліфікаційних вимог до завідувачів аптек у сільській місцевості. Зокрема, новими Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів) (далі — Ліцензійні умови), затвердженими постановою КМУ від 30 листопада 2016 р. № 929, передбачено, що для аптек, розташованих у селах, селищах та селищах міського типу, посади завідувача аптеки, заступника завідувача аптеки можуть займати особи, що мають документ про вищу освіту не нижче першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю «Фармація». Нагадаємо, що раніше, відповідно до старих Ліцензійних умов, затверджених наказом МОЗ України від 31.10.2011 р. № 723, посаду завідувача та заступника завідувача аптеки дозволялося обіймати особам, що мають дипломи навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації, або особам, які отримали рівень бакалавра в навчальних закладах ІІІ–IV рівнів акредитації.

Питання щодо кваліфікаційних вимог, передбачених Ліцензійними умовами, обговорювалося на останньому засіданні Громадської ради при Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (див. «Щотижневик АПТЕКА» № 16 (1087) від 01.05.2017 р.). За результатами цього обговорення було створено робочу групу. У свою чергу, Лариса Просяник, голова правління громадської організації «Вінницька обласна Асоціація фармацевтів «КУМ ДЕО» та Людмила Федорова, кандидат фармацевтичних наук, заслужений працівник фармації України, Президент Обласної громадської організації «Чернігівська ліга фармацевтів», направили відкритий лист Ректору Національного фармацевтичного університету Валентину Черниху з проханням підтримати ініціативу професійної спільноти щодо внесення змін до Ліцензійних умов з метою врегулювання означеної проблеми.

Ректору Національного фармацевтичного університету,
академіку НАН України,
доктору фармацевтичних наук,доктору хімічних наук,
професору,заслуженому винахіднику України,
заслуженому діячу науки і техніки України,
лауреату Державної премії України
в галузі науки і техніки
Валентину Петровичу Черниху

від 03.05.2017 р.

Шановний Валентине Петровичу!

Багато років Ви здійснюєте безпосереднє управління діяльністю вищого навчального фармацевтичного закладу та є представником у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами. Ваш вклад в розвиток фармацевтичної галузі України є вагомим та дуже значним.

Тому ми прийняли рішення звернутися до Вас з наступних питань. Наші професійні громадські організації обєднують близько тисячі фармацевтичних висококваліфікованих кадрів, які надають фармацевтичні послуги в містах та в сільській місцевості. Вони отримали знання в коледжах, університетах, значна кількість кадрів має дипломи НФаУ. Якість вищої освіти є частиною виконання Програми діяльності Уряду. З кожним роком у фармацевтичну освіту та практику впроваджуються нові стандарти. Наша країна прагне до Європи.

Нещодавно вступила в дію постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2016р. № 929 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)». Документ є сучасним та вкрай актуальним. Але деякі його норми потребують доповнення, створення умов під час перехідного періоду. А саме згідно з вищезазначеними Ліцензійними умовами (п. 181), особи, які безпосередньо здійснюють виробництво (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, роздрібну торгівлю лікарськими засобами, повинні мати: документ про вищу освіту не нижче першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю «Фармація»; для фахівців з вищою освітою не нижче другого (магістерського) рівня — сертифікат провізора-спеціаліста, виданий закладом післядипломної освіти, або посвідчення про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії.

Нами було проведено консультації з керівниками фармацевтичних навчальних закладів та встановлено, що документ про вищу освіту не нижче першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю «Фармація» має незначна частина фармацевтичних працівників. Таким чином, молодші спеціалісти згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 р. № 929 не мають права здійснювати виробництво (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, роздрібну торгівлю лікарськими засобами. Але згідно з наказом МОЗ України від 29 березня 2002р. № 117 «Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників», випуск 78 «Охорона здоров’я» (зі змінами й доповненнями): «Фармацевт приймає і реалізовує лікарські засоби, що підлягають відпуску без рецептів згідно з чинним законодавством, а також товари медичного призначення, мінеральну воду, тощо. Виготовляє лікарські форми за індивідуальними рецептами. Заготовляє лікарську рослинну сировину. Проводить інформаційну і санітарно-освітню роботу. Здійснює первинний облік господарських операцій. Проводить інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей. Дотримується принципів медичної деонтології».

Згідно з п. 184 Ліцензійних умов посади завідувачів аптеки, заступників завідувачів аптеки заміщуються особами, що мають документ про вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня за спеціальністю «Фармація» та сертифікат провізора-спеціаліста за спеціалізацією «Організація та управління фармацією» або атестовані за цією спеціалізацією з присвоєнням (підтвердженням) відповідної категорії та стаж роботи за фахом не менше 2 років.

Для аптек, розташованих у селах, селищах та селищах міського типу, посади завідувача аптеки, заступника завідувача аптеки можуть займати особи, що мають документ про вищу освіту не нижче першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю «Фармація». Нещодавно (до вступу в дію постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 р. № 929) згідно з наказом МОЗ України від 31.10.2011 р. № 723 молодші спеціалісти (фармацевти) були зайняті безпосередньо виробництвом (виготовленням) лікарських засобів в умовах аптеки, роздрібною торгівлею лікарськими засобами, займали посади завідувача, заступника завідувача аптек, розташованих у селах. Вони дуже добре виконували цю роботу, молоді фахівці переймали професійні навички у працівників з досвідом роботи, виконувався головний принцип Конституції України — право на працю. А зараз — велика кількість фармацевтів, які мають дипломи молодших спеціалістів будуть вимушені залишити свої робочі місця, а посади завідувачів аптек, розташованих у селах, селищах та селищах міського типу будуть вакантними. Це негативно вплине на збереження демографічного потенціалу, формування ефективної системи забезпечення фармацевтичної галузі кадрами та залучення молодих фахівців для роботи на селі.

Ці питання турбують і адміністрацію Хмельницького базового медичного коледжу, батьків та студентів, які направили запити до Громадської організації «Вінницька обласна Асоціація фармацевтів» щодо працевлаштування молодших спеціалістів (фармацевтів) після закінчення навчання.

На підставі того, що 21 березня 2017 р. вступив в дію Закон України № 1958-VIII «Про внесення зміни до Закону України «Про вищу освіту» щодо освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», освітня діяльність за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, що провадиться вищими навчальними закладами продовжується в межах строку навчання за певною освітньо-професійною програмою з видачею державного документа про вищу освіту встановленого зразка — диплома молодшого спеціаліста. Останній прийом на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться у 2019 р.

Ми пропонуємо посприяти врегулюванню цих важливих питань. Згідно із Законом України «Про вищу освіту» освітня діяльність за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, що провадиться вищими навчальними закладами і започаткована до набрання чинності цим Законом, продовжується в межах строку навчання за певною освітньо-професійною програмою з видачею державного документа про вищу освіту встановленого зразка — диплома спеціаліста. Останній прийом на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста проводився у 2016 р.; вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) після набрання чинності цим Законом прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра. Закон України «Про вищу освіту» охоплює різні галузі. На наш погляд, дуже доцільно внести також доповнення щодо вимог праці провізорів-спеціалістів на перехідний період у звязку з великою кількістю спеціалістів у фармації.

Ми пропонуємо внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 р. № 929, якою затверджено Ліцензійні умови. А саме викласти в наступній редакції п. 181:

«Особи, які безпосередньо здійснюють виробництво (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки, роздрібну торгівлю лікарськими засобами, повинні мати:

документ про вищу освіту не нижче першого (бакалаврського) рівня, або молодшого спеціаліста за спеціальністю «Фармація» ; для фахівців з вищою освітою не нижче другого (магістерського) рівня, або спеціаліста  — сертифікат провізора-спеціаліста, виданий закладом післядипломної освіти, або посвідчення про присвоєння (підтвердження) відповідної кваліфікаційної категорії».

Викласти в наступній редакції п. 184:

«Посади завідувачів аптеки, заступників завідувачів аптеки заміщуються особами, що мають документ про вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, або спеціаліста за спеціальністю «Фармація» та сертифікат провізора-спеціаліста за спеціалізацією «Організація та управління фармацією» або атестовані за цією спеціалізацією з присвоєнням (підтвердженням) відповідної категорії та стаж роботи за фахом не менше двох років.

Для аптек, розташованих у селах, селищах та селищах міського типу, посади завідувача аптеки, заступника завідувача аптеки можуть займати особи, що мають документ про вищу освіту не нижче першого (бакалаврського) рівня, або молодшого спеціаліста за спеціальністю «Фармація»».

Просимо Вас підтримати нашу ініціативу та направити відповідні пропозиції до Уряду.

З великою повагою до Вас,за дорученням від працівників фармації

Лариса Просяник,голова правління громадської організації «Вінницька обласна Асоціація фармацевтів «КУМ ДЕО»

Людмила Федорова,кандидат фармацевтичних наук, заслужений працівник фармації України, президент обласної громадської організації «Чернігівська ліга фармацевтів»