CumDeo

Асоціація фармацевтів «Cum Deo»


Єдина фармацевтична родина

Питання ролі та значущості фармацевтичної професії знову на порядку денному. Крім професійних аспектів фармацевтичної діяльності, варто згадати й про етичні. Професійна етика фармацевтичного працівника ґрунтується на принципах законності, компетентності, об’єктивності, партнерства та незалежності, конфіденційності та індивідуального підходу до кожного громадянина. Враховуючи важливість проблеми, ще у 1997 р. Радою Міжнародної фармацевтичної федерації (The International Pharmaceutical Federation — FIP) було прийнято Етичний кодекс фармацевтів. На VII Національному з’їзді фармацевтів України, який відбувся 15–17 вересня 2010 р., також було прийнято Етичний кодекс фармацевтичних працівників України. Тож давайте ще раз поговоримо про етичні аспекти фармацевтичної діяльності.

Вперше опубліковано 13 Лютого 2023 року на сайті apteka.ua

Етичний кодекс — мала професійна Конституція фармацевта

Отож, фармацевтична спільнота України нині має свій Етичний кодекс фармацевтичного працівника, який містить 10 розділів та 39 статей:
1. Загальні принципи та положення.
2. Фармацевтичний працівник у сучасному суспільстві.
3. Взаємовідносини фармацевтичного працівника і пацієнта.
4. Взаємовідносини фармацевтичного працівника і лікаря.
5. Взаємовідносини фармацевтичного працівника з колегами.
6. Фармацевтичний працівник і науковий прогрес.
7. Фармацевтична інформація.
8. Новітні фармацевтичні технології.
9. Повага до професії фармацевтичного працівника.
10. Дія Етичного кодексу фармацевтичного працівника. Відповідальність за його порушення та порядок перегляду.
Фармацевти нинішнього покоління не випадково називають Етичний кодекс фармацевтичних працівників малою професійною Конституцією.
Уся повсякденна практична робота першостольника, фармацевта, асистента фармацевта має бути пов’язана з писаними та неписаними правилами етичної поведінки.

Етичний кодекс фармацевта і престиж професії

Сьогодні як ніколи важливо, що престиж професії фармацевта стоїть на порядку денному. Є багато складових — об’єктивних і суб’єктивних причин, що впливають на престиж цієї професії. У першу чергу він залежить від політики державних органів влади, формування фармацевтичної політики, підготовки кадрів у навчальних закладах, ринкових відносин, монополізації фармацевтичного ринку, нормативно-правової бази, соціально-правового захисту, заробітної плати, оцінки суспільства, і врешті-решт від самого фармацевта. Але надзвичайно важливу роль у підвищенні та підтриманні престижу професії відіграє Етичний кодекс фармацевтичного працівника, дотримання його норм, принципів та правил. У першу чергу про покращення свого іміджу, зростання престижу та авторитету повинен дбати сам фармацевт — завжди зберігати гідність та честь працівника фармацевтичної галузі, утримуватися від будь-яких вчинків та дій, які можуть нашкодити.
У цьому йому має сприяти Етичний кодекс, який спрямований на захист гідності та права людини на охорону здоров’я і визначає етичні норми професійної поведінки та відповідальності, які мають стати взірцевою настановою для фармацевтів та асистентів фармацевта у їх взаємовідносинах із суспільством в умовах формування ринкових відносин, коли зростає роль та вагомість фармацевтичної професії. Етичний кодекс має допомагати у формуванні культури професійної діяльності фармацевтів, асистентів фармацевта, підвищенні престижу, статусу та іміджу цих професій у суспільстві.
У силу різних причин і обставин сьогодні очевидними й загрозливими стають масштаби самолікування. Населення надає перевагу візиту до аптеки та у більшості випадків не звертається до лікаря, отже, саме на фармацевта покладається колосальна відповідальність.

Етичний кодекс фармацевта і реалії сьогодення

У століття науково-технічної революції потреба хворої людини в істинно людському ставленні до себе аніскільки не зменшилася, а навпаки, навіть загострилася. На сьогодні в Україні зареєстровано більш ніж 14,5 тис.* лікарських засобів. Попри те що завдяки сучасним технологіям та науковим досягненням кількість препаратів зростає, підвищуються вимоги до знань і кваліфікації фармацевтичного працівника, морально-етичні якості спеціаліста продовжують відігравати важливу роль.
У сучасній фармації сформувався ряд серйозних етичних проблем, які не можна вирішити без систематичного аналізу, вивчення, постійної уваги та впровадження змін. Сьогодні, коли фармацевтична галузь шукає найбільш ефективні шляхи свого розвитку, проблеми моральної культури у професії фармацевта залишаються актуальними. Важливий показник якості роботи сучасного фармацевтичного працівника — дотримання вимог фармацевтичної деонтології, що включає високу особисту культуру, глибокі знання спеціальності, тактовність щодо хворого. Багаторічний особистий досвід — більш як 30 років практичної роботи, спілкування, спостереження та опитування завідувачів аптек та їхніх заступників, фармацевтів-першостольників, санітарних працівників, а також відвідувачів — дає можливість зробити висновок про те, які фактори значною мірою впливають на відвідувачів аптек у процесі придбання ними лікарських засобів та інших товарів аптечного асортименту. 70% опитаних підкреслили, що в аптеці їх зустрічають доброзичливі обличчя працівників, однак при цьому 27% заявили, що вираз обличчя фармацевтів був невдоволеним і непривітним. Особливе значення пацієнти надавали інтонації голосу фармацевтичних працівників. Спокійний голос з нотками співчуття, без тіні роздратованості відмітили понад 50% відвідувачів, натомість 40% опитаних зазначили, що у працівників аптек не завжди вистачає терпіння вислухати хворого і доброзичливо відповісти йому, роз’яснити все, про що він запитує. Отже, червоною ниткою через всю фармацевтичну діяльність має проходити милосердя, яке сьогодні частково або повністю втрачено. Часом за напруженням у зв’язку з розв’язання економічних питань в умовах ринкових відносин ми втрачаємо можливість бачити людину і виявляти до неї співчуття, здійснювати фармацевтичну опіку, впроваджувати вимоги належної аптечної практики (Good Pharmaceutical Practice — GPP).
Наша асоціація поряд з іншими важливими питаннями приділяє постійну й особливу увагу темі етичної поведінки фармацевта. Так, нещодавно було організовано і проведено:
• Перший форум фармацевтів Вінниччини;
• Науково-практичну конференцію «Якість, право та етика в фармації».
Започаткований і успішно реалізується проєкт «Вінниччина фармацевтична — від давнини до сучасності».

Етичний кодекс фармацевта і колектив

Соціально-психологічна взаємодія і сумісність у колективі мають універсальне і, безумовно, вирішальне значення для ефективної його діяльності. Моральні відносини включають кілька аспектів і насамперед ставлення до праці, а через неї — до суспільства в цілому і колективу аптеки зокрема, до професійного обов’язку. Від характеру цих відносин залежить мікроклімат у колективі, що безпосередньо впливає на продуктивність праці й економічні показники аптеки, а також на ставлення до пацієнтів, якість їх обслуговування.
Основою для створення в аптеці сприятливої атмосфери для відвідувачів є якісна праця з безвідмовного забезпечення населення лікарськими засобами, що передбачає професійну підготовленість працівників аптек, їх дисциплінованість, відповідальність, поєднання особистих і суспільних інтересів.
Значну роль відіграють ділові та моральні якості аптечних працівників, їх професійні компетенції, комунікабельність у колективі, чуйність, терплячість, доброта, увага. І не випадково серед нас, фармацевтів, існує неписане правило: «Ніщо не дається так просто і не цінується так дорого, як увага!».
Такі бренди та гасла нашої асоціації, як «Фармацевт — звучить гордо!», «Єдина фармацевтична родина!», сприяють об’єднанню фармацевтичної спільноти, набуттю кращих етичних якостей і поведінки.

Етичний кодекс фармацевта і війна

На Вінниччині в умовах воєнного стану було організовано і проведено в режимі онлайн круглий стіл на тему: «Війна: фармацевт, реалії сьогодення». Саме під час війни найкраще проявилися високі етичні, людські, професійні якості наших фармацевтів — бійців у білих халатах. Попри те, що внаслідок дій країни-агресора більш як 400 аптек пошкоджено, понад 140 зруйновано, місія фармацевтів — рятувати, допомагати нужденним — була і лишається професійним обов’язком і покликом серця та душі. Важко перерахувати все, що робили й роблять фармацевти. Вони приймають біженців, займаються волонтерством, консультують під час отримання гуманітарної допомоги, формують аптечки для Сил територіальної оборони та воїнів Збройних сил України, допомагають знайти необхідні ліки тощо. Особливої уваги заслуговує рубрика «Герої фармацевтичного фронту» в «Щотижневику «АПТЕКА», у рамках якої розповідають про тих, хто не завжди вдягнений у військову форму та бронежилети, але рятує на своєму «фронті», ризикуючи власним життям заради життя інших. Це підтверджує ще і ще раз, що фармацевти демонструють високі морально-етичні якості та вірність своїй професії.

 

*За даними Державного реєстру лікарських засобів України станом на 07.02.2023 р. — http://www.drlz.com.ua

Лариса Просяник,
голова правління громадської організації
«Вінницька обласна Асоціація фармацевтів «Кум Део»,
Заслужений працівник фармації України